Tarot za početnike: Velika arkana

>
Tarot za početnike: Velika arkana

Ludino putovanje: Velika arkana

Značenje Lilit po kućama horoskop astrologija natalna karta tumacenje po znacima izracunaj Šta je severni čvor lilit aktivacija svih planeta

Tarot za početnike: Velika arkana

Velika arkana slikovito prikazuje čovekovo putovanje ka prosvetljenju ili oslobađanju. Takođe se naziva i Ludino putovanje zato što je Luda nulta karta. Kao Luda smo tek rođeni i ceo život je pred nama.

Svaka karta velike arkane predstavlja jedan životni period, a Luda je rođenje, svež početak. Kao prva tarot karta ona je naivna, željna i spremna da iskusi sve što život može da pruži.

Ona je skitnica koja je spremna da zakorači u nove uloge, nove situacije, spremna da eksperimentiše bez straha da će nešto krenuti po zlu. U Ludinom putovanju, svaka karta predstavlja odvojenu fazu ličnog razvoja i transformacije.

Na početku Luda otkriva svet oko sebe i sve spoljašnje joj je zanimljivo, da bi se negde od sredine (od karte Pustinjak) okrenula sebi i istraživanju sopstvene ličnosti. Da bismo bacili brz pogled na veliku arkanu, podelićemo karte u tri reda od po sedam. Svaki red opisuje tri faze života: mladost, odraslo doba (zrelost) i starost (mudrost).

VELIKA ARKANA: PRVI RED

Tarot karta Mag nas uči kako pokreti i volja mogu promeniti svet oko nas. Prvosveštenica nam daruje intuiciju. Karte Carica i Car su roditeljske figure od kojih učimo. A susrećemo se i sa prvim figurama od autoriteta izvan doma (Prvosveštenik).

U pubertetu se prvi put zaljubljujemo i počinjemo da mislimo o sebi kao o Ljubavnicima. Na kraju se kroz adolescenciju jurimo u odraslo doba kao što to čini Kočijaš.

VELIKA ARKANA: DRUGI RED

Kao mladi odrasli usavršavamo druge životne lekcije: nalazimo Snagu i hrabrost da se suočimo sa našim strahovima i nesigurnostima. Kako odrastamo tako avanture i istraživanje sveta menjamo samorazvojem i otkrivanjem sopstvene ličnosti (kao Pustinjak).

Doživljavamo uspone i padove (Točak sreće). Učimo se staloženosti i Pravdi. Mnogi od nas nauče da se žrtvuju kao Obešeni čovek, suočimo se sa velikim turbulencijama i promenama koje ponekad ne možemo da kontrolišemo (Smrt) da bismo otkrili Umerenost.

VELIKA ARKANA: TREĆI RED

Što smo stariji, to su nam lekcije kompleksnije. Suočavamo se sa našim unutrašnjim demonima (Đavo) i doživljavamo neočekivane potrese (Kula) koji ponekad zahtevaju da iz temelja izgradimo sve iznova. U isto vreme, učimo i svetlu stranu: da se vodimo i pronalazimo kroz Zvezdu, Mesec i Sunce. Učimo da oprostimo i odbacimo loše u životu (Vrhovni sud).

Poslednja lekcija je da svaki kraj vodi u Univerzum novog početka. Univerzum je kraj puta. Ne kraj u smislu smrti ili prekida. Već kraj u smislu postizanja vrhovne mudrosti, holističkog viđenja sveta i razmišljanja. Sposobnosti da se povežemo sa svim živim bićima u Univerzumu.

POSETI BEJB EDUKACIJE

SAVETI ZA MANIFESTOVANJE SA ČAROBNIM AFIRMACIJAMA

Start typing and press Enter to search

Korpa

Nema proizvoda u korpi